Author | SONLU ELEMANLAR

Nastran kullanarak analizimizi çözdürdüğümüzde birçok sonuç dosyası oluşacaktır. Bu dosyaların ne anlama geldiğini aşağıdaki tabloya bakarak anlayabiliriz.

f06 ve f04 ana çıktı dosyalarıdır. Hata veya debug işlemlerinde kullanabilirsiniz. f06, f04 log, pch dosyaları text editor programlarıyla kolaylıkla açılıp incelenebilir. Diğer dosyalar ise binary dosyasıdır. Direk görüntülenemeyecektir.

Dball ve master dosyaları restart işlemleri için kullanılır, eğer yeterli disk hacminiz yoksa bu dosyaları silebilirsiniz. Boyutları büyük olabilmektedir. Eğer dball ve master dosyalarının oluşmasını istemiyorsanız , nastran komut satırına scr=yes yazabilirsiniz.

Örnek olarak “sonuc” adlı bir bdf dosyasını çözdürelim ve çıktı dosyalarına bakalım

sonuc.dat Input dosyasıdır. Nastran çözücü bilgisini, ve sehim, stress gibi istenilen çıktı bilgilerini içerir.
sonuc.f06 Ana sonuç dosyasıdır. Eleman kuvvetlerini, stress ve yerdeğiştirme gibi değerleri içerir.
sonuc.f04 Kullanılan bellek miktarını, diskteki boşluğu, çözüm sürecinin içerir. Bir hata ile karşılaşıldığında dubug için kullanılabilir.
sonuc.log Kullanılan komutların özetidir.
sonuc.DBALL İnput dosyasını, bileşke matrisi ve çözümü içerir. Dosya boyutu büyüktür.Modelde değişiklikler yaptıktan sonra tekrar koşturmak isterseniz bu dosyayı kullanabilirsiniz.
sonuc.MASTER Sistem üzerindeki dosyaların, bulunduğu klasörlerin adlarını içerir.
sonuc.IFPDAT IFPStar yeniden işleme için bulk data verilerini içerir.
sonuc.plt Nastan plotter komutlarıyla istenen grafikleri içerir
sonuc.pch Punch fonksiyonu ile çıktı almak isterseniz buradan okuyabilirsiniz.
sonuc.op2 veya sonuc.xdb Post-Process programları tarafından grafiksel gösterim için bu dosyaları kullanırız.
sonuc.sts Nonlinear kontak verilerini içerir.
çeşitli dosyalar Bu dosyaların dışında bazı boş dosyalar analizin çalıştırılmasıyla oluşur ve tamamlanınca silinir.

Last modified: Mayıs 2, 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir