rbe2 ve rbe3 1 boyutlu rijit elemanlardır. Bu elemanları bir bölgeden diğerine kuvvet, moment veya sehin taşımak için kullanırız.

Peki ikiside rijit  eleman ise aralarındaki farklar nelerdir. Farklarını anlatmadan önce bir örnek üzerinde inceleyelim.

Örneğimizde iki tane yüzey gövdeler sağ ve sol taraflarından sabitlenir ve ortalarında rijit eleman atamak için bir miktar boşluk bırakılır.

Boşluğun ortasındaki node bağımsız node olarak tanımlanır ve diğer iki yüzeyin kenar uçlarına bağlanır.

Resim1:Model

 

Resim2:Yerdeğiştirme Grafiği

 

Resim3:Stress Grafiği

Grafiklerden ilkine baktığımızda yer değiştirme geçişinin çok düzgün olduğunu görüyoruz. Eşit bir şekilde dağılım yaptığı gözükmektedir. RBE3 ile yapılan alttaki modelde sehim değerlerinin daha fazla olduğu gözükmektedir.

Stress grafiğine bakarsak, RBE2 modelinde neredeyse uniform bir dağılım varken, RBE3 modelinde dağılımın farklı olduğunu görebiliriz.

Grafiklere ve elemanların özelliklerine bakar şu sonuçları çıkarabiliriz.

RBE2; yapıya ekstra rijitlik ekler ve node’lara gelen yerdeğiştirme değerlerini aktarır.

RBE3; yapıya rijitlik eklemez ve kütle ve yük aktarımını sağlar.Yükler bulunan referans noktasından uzaklığına göre aktarılır.

 

 

Last modified: Şubat 1, 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir