SOLIDWORKS Simulation dosyasını ANSYS,NASTRAN, ABAQUS programlarına aktarma

Birçok Analiz programı analiz çözme işlemine başlamadan önce ön işlemler (pre-proses) yapmalıdır.  Yüzey düzeltme, radyus kaldırma vb…

Bu işlemleri yapabilmek için Nastran çözücüsü Patran’la eş olmaktadır. Bazı programlar bu işlemleri kendi içlerinde yaparlar. Örneğin Abaqus içinde tüm özellikler mevcuttur.

Ansys geometri düzeltme işlemlerini SpaceClaim üzerinde yapar. Sınır koşullarını ise Workbench ile tamamlar.

Hypermesh gibi programlar ise, tüm analiz programlarına çıktı veren pre-process programlarıdır.

SOLIDWORKS’de bu programlar gibi kullanılabilir. Örneğin, geometri SOLIDWORKS’un tasarım unsurlarıyla düzenlenip sadeleştirilebilir. Aynı arayüzde SOLIDWORKS Simulation ile tanımlanıp ANSYS,ABAQUS ve NASTRAN programlarına aktarılabilir. Burada yüz seçerek kuvvet, mesnet uygulama işlemleri kolaylıkla tanımlanıp, hızlıca mesh atılarak, bu programlara çıktı verilebilir.

Aşağıdaki adımları takip ederek çıktı alınabilir.

1-Simulation

2-Export

3-Çıktı programı seçilerek, export işlemi tamamlanır.

Last modified: Ocak 8, 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir