Creating for loop in tcl

Author | PROGRAMLAMA, TCL

You can create a for loop in TCL like below;

for {set i 0} { $i < 5} {incr i} {

puts “Loop number is : $i”

}

Output:

Loop number is : 1

Loop number is : 1

Loop number is : 1

Loop number is : 1

Loop number is : 1

 

Last modified: Şubat 27, 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir